26. maj 2018

Persondataforordningen

Kære Patient Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling. Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9. Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab. Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet. Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7) Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger. Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk. Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.
Læs mere

20. maj 2018

Udvidet ekspertise i udarbejdelse af keramiske kroner på klinikken.

Vi var så heldige at få ansat Charlotte her på klinikken i februar i år. Charlotte arbejder primært som klinikassistent, men er også uddannet tandteknikker, så vi kan gøre brug af hendes gode ekspertise og erfaring, når vi laver vores keramiske kroner. Charlotte laver finishen på dem og vi er yderst tilfredse med hedes arbejde.
Læs mere

10. maj 2018

Vi holder lukket fredag den 11. Maj

Klinikken holder lukket fredag den 11. Maj efter Kr. Himmelfartsdag. Vi hat åbent igen mandag den14. Maj. God weekend.
Læs mere

08. maj 2018

Demonstration på Christiansborg Slotsplads onsdag den 9/5

NOK er NOK. Onsdag den 9/5 demonstrerer tandlæger fra hele landet foran Christiansborg. Regeringen har fjernet en del af dit tilskud til tandbehandling og kommer nu med en særlov på tandplejeområdet, der efter alt at tyde kun gør det værre!. Tandlægerne har fået NOK og tager nu problemet til Christiansborg Slotsplads, hvor vi onsdag den 9/5 fra kl 9.30-13 vil ytre vores utilfredshed på vores patienters tilskuds vegne og for patienternes bedste vil kræve langt bedre adgang til basaltandpleje.
Læs mere

06. maj 2018

Ros blev til ris: Rasende tandlæger klager til ombudsmand over kritisk rapport

Sundhedsministeriet har ændret i en rapport, så tandlægerne fremstår negativt, mener Tandlægeforeningen. Nu klager den til ombudsmanden.(kilde:DR.dk)
Læs mere

21. april 2018

Persondataforordningen

Den 25/5 2018 træder den nye persondataforordning i kræft. Vi har været på flere kurser i hvordan vi skal forholde os og har kun fået bekræftet at alt er som det skal være på klinikken. Vi har altid haft fokus på at vores patienters data har været forsvarligt beskyttet.
Læs mere

13. april 2018

Har sundhedsministeren dårlig smag i munden?

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Sundhedsstyrelsen, blev der "pyntet" på en rapport udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, godt det blev afsløret og ærgerligt at det kan forekomme, se annoncen ved at klikke videre.
Læs mere

08. april 2018

Hele klinikken på kursus i Fredericia

Fredag den 6/4 , drog hele klinikken til Fredericia, hvor der var tandlæge messe og udstilling af de sidste nye tiltag fra de forskellige dental firmaer. Det var en meget inspirerende dag, hvor der var kurser i alt fra større opbygninger af slidte tandsæt, behandlinger af revner i tænder, ergonomi på klinikken, kommunikation, operativ fjernelse af visdomstænder (live!) og meget meget mere. Der blev sluttet af med hygge om aftenen, hvor Thomas Warberg underholdte og der blev uddelt priser for forskellige behandlinger. Vi havde en rigtig god dag og er nu parate til at modtage jer mandag med ny inspiration.
Læs mere

05. april 2018

Hele klinikken på uddannelse

Klinikken holder lukket fredag den 6/4, da vi alle tager på kursus i Fredericia, hvor der er Dental Festival Awards. Vi kommer friske og klogere tilbage på mandag. God weekend
Læs mere

24. marts 2018

God påske

Klinikken har åbent mandag, tirsdag og onsdag, hvor min tandplejer Elif er der alle 3 dage. Hun kan tage sig af de fleste akutte behandlinger. Sahar og Marie vil være tilbage igen tirsdag den 3. april. I ønskes alle en rigtig god påske
Læs mere