Flere får tandsygdomme på grund af medicin

Posted by Marie on december 6, 2017

Flere får tandsygdomme på grund af medicin

06. december 2017

Medicinen er ikke direkte skyld i sygdomme. Problemerne opstår, fordi den kan medføre mundtørhed. Og uden spyt er der ingen effektiv beskyttelse af tænder og slimhinder mod caries, mundhulesvamp og andre sygdomme.

Endnu flere i fremtiden

I Tandlægeforeningens undersøgelse svarer 63 procent af 795 adspurgte tandlæger, at der har været en stigning i antallet af patienter med mundtørhed, som skyldes medicin, de sidste 10 år.

Og problemet bliver formentlig større i fremtiden, fordi antallet af ældre stiger. Og ældre har ofte et højt medicinforbrug.

- Og det er ikke unormalt, at en patient med diabetes eller hjertekarsygdom tager fem forskellige præparater om dagen, siger hun.

Tal med din læge og tandlæge

Det betyder naturligvis ikke, at man skal stoppe med at tage sin medicin. Men det handler om at forebygge, inden problemer opstår.

Derfor anbefaler Anne Marie Lynge Pedersen, at man bør fortælle tandlægen, hvis man tager medicin, og har oplever man mundtørhed vil man sandsynligvis blive kaldt oftere til kontrol og forebyggende tandbehandling.

Samtidig kan man tage en snak med lægen om bivirkninger. Nogle gange kan mundtørhed afhjælpes ved at ændre dosis eller ved, at man skifter til et andet lægemiddel.

Medicin, der kan give udtalt mundtørhed*:

MEDICIN MOD DEPRESSION

 • Amitriptylin
 • Bupropion
 • Citalopram
 • Duloxetin
 • Escitalopram
 • Fluoxetin
 • Imipramin
 • Nortriptylin
 • Paroxetin
 • Reboxetin
 • Sibutramin
 • Venlafaxin
 • Vortioxetin
 • Sertralin

MEDICIN MOD ANGST OG PSYKOSER (ANTIPSYKOTIKA)

 • Klorpromazin
 • Litium
 • Loxapin
 • Perphenazin
 • Risperidon
 • Aripiprazol (anden generation)
 • Clozapin (anden generation)
 • Olanzapin (anden generation)
 • Paliperidon (anden generation)
 • Quetiapin (anden generation)
 • Ziprasidon (anden generation)

MEDICIN MOD HYPPIG VANDLADNING/INKONTINENS

 • Oxybutynin
 • Propiverin
 • Tolterodin
 • Solifenacin
 • Imidafenacin

MEDICIN MOD ADHD

 • Dexmethylphenidat
 • Methylphenidat
 • Lisdexamfetamin

MUSKELAFSLAPPENDE MEDICIN

 • Baclofen
 • Cyclobenzaprin

SMERTESTILLENDE MEDICIN

 • Buprenorphin
 • Butorphanol

MEDICIN MOD SØVNLØSHED

 • Doxylamin
 • Zolpidem

MEDICIN MOD MAVE-TARM PROBLEMER

 • Propanthelin
 • Atropin
 • Skopolamin

APPETITDÆMPENDE MEDICIN

 • Fentermin
 • Tesofensin
 • Sibutramin

MEDICIN MOD GRØN STÆR

 • Brimonidin
 • Timolol

ØJENDRÅBER MOD REGNBUEHINDEBETÆNDELSE OG HORNHINDEBETÆNDELSE

 • Skopolamin

MEDICIN TIL CANCERBEHANDLING (IMMUNTERAPI)

 • Bevacizumab

MEDICIN TIL BEHANDLING AF DEMENS

 • Dimebon

MEDICIN MOD PARKINSONS SYGDOM

 • Rotigotin

MEDICIN MOD ASTMA OG KOL

 • Tiotropium

VANDDRIVENDE MEDICIN

 • Thiazid
 • Furosemid

MEDICIN MOD EPILEPSI

 • Gabapentin

MEDICIN MOD SVEDPROBLEMER

 • Propanthelin

MEDICIN MOD FORHØJET BLODTRYK

 • Verapamil
 • Clonidin
 • Timolol

Kilde: Undersøgelse "Medicin-induceret spytkirteldysfunktion og subjektiv sialoré: et systematisk review sponsoreret af the World Workshop on Oral Medcine V1."

*Listen er ikke udtømmende