Jeg vil her benytte lejligheden til at sige 1000 tak for året der gik og ønske jer alle et rigtig godt og lykkebringende nytår.

Vi har, som altid, åbent mellem jul og nytår, dvs den 27/12 og den 28/12. Telefonerne er åbne fra kl 9 begge dage.