Sammenhæng mellem astma og carieserfaring hos børn og unge.
Gennem de seneste 10 når har der været et øget fokus på astmamedicinens potentielle skadelige bivirkninger med hensyn til det orale helbred. Dette studies formål var at undersøge, om astmamedicinerede danske børn og unge havde større carieserfaring end raske danske børn og unge.

Sammenhæng mellem astma og carieserfaring hos børn og unge. Gennem de seneste 10 når har der været et øget fokus på astmamedicinens potentielle skadelige bivirkninger med hensyn til det orale helbred. Dette studies formål var at undersøge, om astmamedicinerede danske børn og unge havde større carieserfaring end raske danske børn og unge.

Resultater: der fandtes ingen signifikant forskel på antallet af cariesfri patienter i de to grupper, men den samlede gruppe af astmapatienterne havde en signifikant højere carieserfaring end kontrolgruppen, specielt sås signifikant højere carieserfaring hos 15-årige astmapatienter.

Konklusion: Konklusionen af undersøgelsen var, at børn og unge med astma, som indtager astmamedicin regelmæssigt, synes at have en større risiko for udvikling af caries end raske patienter, og de bør derfor følges tæt med henblik på cariesprofylakse. (kilde :Ttandlægebladet).

Her er vi altid på klinikken opmærksom på hyppigere kontrol undersøgelser, forebyggende behandlinger i form af instruktion og fluorbehandling, tandpasta med ekstra fluor i og en snak om sukkerholdige drikke og fødevarer.