Mange med diabetes rammes også af parodontitis, og det kan have alvorlige konsekvenser for sygdommen. Nu viser ny forskning omtalt i Tandlægebladet, at behandling af parodontitis kan forhindre tidlig død af diabetes.(kilde Tandlægebladet januar 2017)

”Undersøgelsen viser, at behandling for parodontitis hos diabetespatienter kan mindske blodsukkerniveauet betydeligt – mellem 0,31 og 0,65 %. Og et nyere britisk studie viser, at hvis blodsukkeret falder med 0,2 %, reduceres dødeligheden med hele 10 %. Der kan derfor reddes liv med behandling af parodontitis,” fortæller Palle Holmstrup, professor på Tandlægeskolen i København, i en pressemeddelelse som Tandlægeforeningen har udsendt.

Palle Holmstrup er medforfatter til en artikel i Tandlægebladet, hvor den nyeste forskning på området præsenteres. Han efterlyser flere undersøgelser, som kan påvise sammenhængen, men siger samtidig at det af etiske grunde er svært at lave den slags undersøgelser.

Menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster
Ifølge Palle Holmstrup er der store menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster ved at forebygge og behandle parodontitis hos diabetikere. ”Fedmeepidemien medfører, at flere og flere får diabetes, og det vil formentlig betyde, at flere også rammes af parodontitis, som igen kan forværre forløbet af diabetes. Det er en ond cirkel. Til gengæld kan vi altså spare både menneskeliv og kroner, hvis vi får flere personer med diabetes og parodontitis i behandling,” forklarer Palle Holmstrup. Beregninger fra Diabetesforeningen viser, at diabetes koster det danske samfund omkring 86 millioner kroner om dagen.

kilde: Tandlægebladet januar 2017