Her er de aktuelle anbefalinger til,  hvis du bliver spurgt til COVID-19 lige nu. Anbefalingerne kan blive ændret.

Må jeg gå til tandlæge, hvis jeg har symptomer på influenza eller er forkølet?

Hvis du har en infektion, der forårsager feber og påvirket almentilstand, herunder ondt i halsen og/eller hoste, bør du ikke gå til tandlægen

Må jeg gå til tandlæge, hvis jeg netop er kommet hjem fra en rejse i et område, hvor der er set mange smittede med COVID-19?

Nej, man har karantæne i 14 dage efter hjemkomst fra højrisiko område

Hvad gør du som tandlæge for at mindske smitterisikoen på klinikken blandt patienter og medarbejdere?

På klinikken følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinje om COVID-19 samt de infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut, som vi i forvejen følger. Det betyder bl.a., at vi udfører grundig håndhygiejne, anvender medicinske engangshandsker, rent kliniktøj, kirurgisk maske/mundbind og beskyttelsesbriller/visir. Vi rengør, desinficerer og steriliserer instrumenter og rengør klinikken efter infektionshygiejniske retningslinjer.

Hvordan sikrer du, at de materialer du bruger på klinikken, som evt. kommer fra Kina, er sikre at bruge?

Virus kan ikke overleve på materialer fra Kina. Det er en dråbebåren infektion der smitter direkte fra person til person via fx host eller nys.

Ovenstående er fra Tandlægeforeningen baseret på Sundhedsstyrrelsens anbefalinger. Er der yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe eller spørge på klinikken.