Der er refereret til en undersøgelse beskrevet i Tandlægebladet foretaget af Folktandvärden Ljungby Lasaret, Kronoberg, Ljungby, Sverige, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Falkutet, Københavns Universitet, Danmark, og Maxillofacial enhed, Halland Hospital, Halmstad, Sverige.
Konklusion: Daglig indtagelse af probiotiske red: sunde bakterier) sugetabletter reducerede prævalensen og mængden af Candida hos ældre plejehjemsbeboere. Resultatet bekræfter tidligere fund og kan indikere, at probiotiske bakterier tilsat fødevarer, kapsler eller sugetabletter kan reducere den orale tilstedeværelse af Candida. (kilde: Tandlægebladet)