I 2018 var over 1,1 million danskere fyldt 65 år. For 40 år siden ville to tredjedele af dem have tabt alle tænder – i dag er det under en femtedel.

Kilde: Tandlægeforeningen

Dette viser jo at tandplejen har fungeret rigtig godt i perioden. Vi må håbe at politikerne vil støtte op om denne velfungerende tandpleje i de nye forhandlinger om tandlæge overenskomsten – forhåbentligt i år.