Flere erosioner (syreskader), mere caries og træningsinducerede ændringer i salivaflow (spytproduktion) – det er nogle af de effekter, man har målt hos trialeter i et nyt studie, som er publiceret i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

I studiet som omfatter 35 trialeter og 35 kontrol personer, blev der målt en signifikant sammenhæng immelem caries prævalens og den kumultative ugentlige træningsmængde. Samtidig blev det, under løbetest, målt, at trialeterne har mindsket salivaflow og højere pH i saliva. Trialeterne havde også flere erosioner end kontrolpersonerne. Artiklens konlusion er, at personer, der træner hårdt, har brug for særlig målrettet forebyggelse.