Mange unge går alt for sjældent til tandlæge. En undersøgelse, som Voxmeter gennemførte for Tandlægeforeningen i 2013, viser, at hele 17% mellem 18 og 25 år kun går til tandlæge hvert andet år eller sjældnere.

Tandlægeforeningen har i samarbejde med Christianshavns Gymnasium lavet en video, der skal få de unge til at blive opmærksomme på, at det er vigtigt at gå til tandlæge. Videoen viser, hvad tænderne udsættes for i løbet af en typisk dag i en ung persons liv. “ideen bag videoen er at minde om, hvilke skader man faktisk påfører tænderne hver dag, som man normalt ikke tænker over. Og så brugte vi festmusik og sjov, hurtig klipning for at appellere til de unge” fortæller Felix Sherar, som var med til at lave videoen, der ender med det enkelte budskab: Tænderne bruges hele livet. Pas på dem. Gå til tandlægen. Før det er for sent.

Se videoen via You Tube: hhtp://youtu.be/pw4PxdS6vno.