generelt er det en optimering af tandklinikkens opgave- og behandlingsportefølje, at tandplejer og tandlæge er sparringspartnere i patientbehandlingen – og at tandplejeren sørger for at fundamentet til de større tandlægefaglige behandlinger er i orden.

En tandklinik efter tidens sundheds- og serviceparadigme.

På moderne tandklinikker består det odontologiske team af klinikassistenter, tandplejere og tandlæger. Overordnet varetager klinikassistenerne den daglige administration, sterilisationen, ligesom de assisterer tandplejere og tandlæger med patientbehandlingen.

Tandplejere og tandlæger har en del overlappende faglige kompetenceområder, men professionerne er forskellige og dermed også tilgangen til tandpleje. Tandplejerens kernefaglighed er sundhedsfremme og forebyggende behandlinger, hvorimod tandlægernes kernefaglighed har et behandlende udgangspunkt. Det giver den indlysende fordel, at vi i hverdagen kan udøve en kvalificeret falglig sparring til gavn for patienterne.

Tandplejeren tager sig typisk af undersøgelse og diagnostik, og har fokus på, hvor der skal sættes profylaktisk (red: forebyggende) ind i forhold til caries, gingivitis og /eller parodontitis. På baggrund af journaloplysninger, undersøgelse af bid og slimhinderne danner tandplejeren sig et helhedsindtryk af patienten – herunder også eventuelle rygevaner.

Især nye patienter vil have stor gavn af at møde op hos tandplejeren første gang på en ny klinik: Tandplejeren optager anamnese, undersøger og laver en behandlingsplanlægning på baggrund af de kliniske og radiologiske fund (red: røntgenbilleder),samt (ikke mindst) på baggrund af patientens udtrykte ønsker og behov.

Typisk vil der i den indledende fase være tale om intensiv sparring med tandlægen og en drøftelse af den optimale faglige løsning i forhold til den enkelte patients situation og patientens egen vurdering af sin hygiejnemæssige formåen fremadrettet.

Al behandling påbegyndes med en depuration eller parodontosebehandling, hvis der er behov for det. Patienten instrueres også efter behov i hjemmetandpleje, da vi alle ved, at kun sunde gingivale forhold (red tandkødet) gør det muligt at lave ordentlige plastfyldninger, kronetilslutning etc.

Er der indikation for en udvidet parodontosebehandling, tager tandplejeren sig af den, og forbereder bevaringsværdige tænder til tandlægens behandling med fx kroner, broer, implantater etc.

Er der tale om kirurgiske parodontosebehandling, foregår det i tæt samarbejde mellem tandlæge og tandplejer. Erfaringen viser, at bliver der taget godt hånd om patientens tandsundhed med bevaring af flest mulige egne tænder, så afføder det over tid et bedre grundlag for større tandlægefaglige arbejder end der ellers ville værre indikation for.

Den optimale service opnår man, når tandplejeren og tandlægen er fælles om patienterne og aktivt bidrager fra hver deres faglige udgangspunkt i en fælles bestræbelse på at yde patienten den bedst mulige behandling. Det er ikke bare god service, fordi der bliver taget hånd om alle aspekter i tandbehandlingen, det er også i tråd med tidens sundheds – og serviseparadigme.

Med hver vores kompetencer, kan der med et heledsbillede af patienten opnås de bedst mulige resultater for patientens tandsundhed på den lange bane. En stadig større del af patientgrundlaget bliver altid tilset af tandplejeren, og ser kun tandlægen, i det omfang tandplejeren henviser for tandlægefaglig behandling.

Det er meget hensigtsmæssigt, for så kan tandlægen ubekymret koncentrere sig om sine egne krævende behandlinger. Bidfunktionsskinner eller fremstilling af snorkeskinner, og fx blegning er også klare samarbejdsområder.

Generelt er det en optimering af tandklinikkens opgave- og behandlingsportefølje, at tandplejer og tandlæge er sparringspartnere i patientbehandlingen – og at tandplejeren sørger for at fundamentet til de større tandlægefaglige behandlinger er i orden. (kilde Elisabeth Gregersen, formand for Dansk Tandplejerforening i annoncetillæg til Tandlægebladet).

Her på klinikken er vi jo så heldige at have Heidi som tandplejer. Hun er erfaren og dygtig og vi har et rigtig godt samarbejde omkring diverse behandlinger.

Vi hører ofte, misforståede opfattelser af tandplejerens rolle som: “vi vil ikke ind til tandplejeren, for så kan vi ikke få lavet evt fyldninger med det samme” og: ” vi vil ikke ind til tandplejeren, for hun er ikke så god som tandlægen”. Mht fyldninger, er det kun meget små fyldninger vi af og til kan nå som tandlæge, da der jo kun er sat tid af til undersøgelsen. Tandplejeren kan også lave nogle typer fyldninger og der er ofte behov for ny tid alligevel. Mht fagligheden er dette årsagen til ovenstående artikkel. Det er helt klart et plus i servicen og den faglige kvalitet at have en tandplejer på klinikken.