Ulykker med tandskader til følge rammer ca halvdelen af den danske befolkning. Som oftest opleves det meget dramatisk og kan være årsag til både smerter, ubehag pg stor ængstelse. Skader på de blivende tænder sker hyppigst i 8-10 års alderen, men voksne kommer også til skade med tænderne.

Rådgivning:

Hvis der er slået st stykke af tanden, kan dette evt limes på igen

  • Find stykket, skyl det rent under vandhanen.
  • Placer stykket i munden mellem kind og læbe, alternativt i et glas mælk eller øjenskyllevæske (steril saltvandsopløsning).
  • Tag straks til tandlægen

Hvis tanden er slået helt ud:

  • Find tanden. Undgå at skrubbe på den
  • Er tanden snavset, skylles den rent i 10 sekunder.
  • Tanden placeres på plads i gummen, hvis det er muligt
  • Alternativt opbevares tanden i munden, i mælk eller øjenskyllevæske (sterilt saltvandsopløsning).
  • Tag straks til tandlægen.

OBS

Efter den akutte tandskade er det vigtigt, at tanden følges tæt i den første tid. Risikoen for betændelse i tanden og i knoglen omkring tanden er stor.