Zendium vil i den kommende periode sætte fokus på odontofobi. Det sker med en kampagne, som bl.a. vil være synlig i landets supermarkeder. Kampagnen har titlen ”Styrk munden kampagne 2014” og er primært rettet mod voksne patienter.

Baggrunden for kampagnen er, at over en tredjedel af befolkningen ifølge Zendium lider af angst for tandbehandling i større eller mindre grad.
Zendium oplyser, at der fra medio marts vil være informationsmateriale om odontofobi i mange supermarkeder. Informationsmaterialet vil tage udgangspunkt i den rådgivning, som Tandlægeforeningen har udarbejdet i samarbejde med Erik Friis-Hasché fra Tandlægeskolen i København.
Der vil endvidere blive etableret en kampagnehjemmeside, og patienter vil kunne stille spørgsmål til et ekspertpanel bestående af tre tandlæger på Facebook.