Tandbørsten er en bakteriefælde. Hele 24 timer efter brug kan man påvise høje kimtal på tandbørstehårene. Da tandbørsten som regel bliver opbevaret utildækket på badeværelset, kan den være kontamineret med meget andet end orale miroorganismer. Det kan derfor være en god idé fra tid til anden at desinficere din tandbørste. Engelske forskere har i en laboratorieundersøgelse foretaget en sammenligning af effekten af tre forskellige engelske husråd til dette formål.

20 tandbørster blev kontamineret med Escherichia coli og Enterococcus faecalis. Fem af børsterne blev udsat for varm luft fra en hårtørrer i et minut, fem blev nedsænket i Whisky i et minut, fem blev behandlet i mikrobølgeovnen i et minut, og de sidste fem tjente som ubehandlede kontroller. Materiale fra tandbørsterne blev derpå udsået på agarplader, og der blev foretaget bakterietællinger. Resultaterne viste, at en tur i mikrobølgeovnen gav en effektiv reduktion i kimtallet på tandbørsten, mens varm luft fra hårtørreren kun havde meget beskeden effekt. Der var absolut ingen effekt af at nedsænke tandbørsten i whisky. Bortset fra at tandbørsten måske efterfølgenden smagte lidt bedre og whiskyen væsentligt dårligere.

Kilde: Tandægebladet