Sammenhæng mellem mejeriproduktindtag og caries blandt børn og unge. Resultater fra den danske del af EYHS followuoundersøgelsen

Baggrund:Mælk og mejeriprodukter er en vigtig del af den danske kost og kan bidrage til en sund livsstil. Mælk og andre mejeriprodukter indeholder en række biologiske aktive komponenter, som kan have gavnlig effekt på sundheden. Nylige undersøgelser har antydet potentielle gavnlige effekter af mælk og andre mejeriprodukter på caries.

Formål:Fprmålet med dette studie er at undersøge sammenhængen mellem indtag af mælk og mejeriprodukter og forekomsten af caries blandt børn og unge samt at undersøge, om mælk/mejeriproduktindtag beskytter mod fremtidig cariesudvikling over en 3-6 årig periode.

Materialer og metoder:Dette blev undersøgt ved hjælp af data fra den danske del af” The European Youth Hearth Study” (EYHS) – en multicenter-, tværkulturel prospektiv undersøglese af sammenhængen mellem livsstil og hjerte-kar-risikofaktorer blandt børn og unge i kombination med oplysninger fra Sundhedsstyrrelsen:optegnelser om børn og unges tandsundhed – SCOR.

Resultater:I alt 68,9% af de niårige børn var cariesfri (DMFS=0) mod 34,0% af de 15-årige. En større andel af børn/unge med et indtag af mejeriprodukter over det gennemsitlige indtag var cariesfrie sammenlignet med gruppen af børn/unge med et indtag under det gennemsnitlige (72,8 vs 65,8% i en alder af ni år og 41,1 vs 30,7% i en alder fa 15 år).

Resultaterne fra den “generalized estimateing equation”(GEE) viste, at mælk og mejeriproduktindtag samt indtag af enkelte bestanddele af mejeriprodukter såsom calcium, valle eller kasein, var invers associeret med cariesforekomsten (målt som DMFS). Med hensyn til cariesincidens blev den samme inverse association fundet for tilvæksten over en treårig periode.

Konklusion:Denne undersøgelse viste, at indtag af mælk/mejeriprodukter kan være en indikator for fremtidig lavere risiko for caries målt som DMFS. Denne association var invers, hvilket betyder, at et højt indtag af mejeriprodukter eller mælk var forbundet med en lav cariesprævalens eller en lavere cariesincidens. Der er behov for flere undersøgelser af større kohorter til at bekræfte disse fund. (kilde: Tandlægebladet nr 11 2016).

Så drik endelig mælk!, det er faktisk godt for tænderne.