Onsdag den 2. april var jeg på kursus i det slidte tandsæt på Årskursus for tandlæger, der blev afholdt i Bella Centeret.
Kurset blev afholdt af Frank Spear, en amerikansk tandlæge og professor, der er meget respekteret blandt tandlæger.

Onsdag den 2. april var jeg på kursus i det slidte tandsæt på Årskursus for tandlæger, der blev afholdt i Bella Centeret. Kurset blev afholdt af Frank Spear, en amerikansk tandlæge og professor, der er meget respekteret blandt tandlæger.

Først blev forskellige former for slid gennemgået. Tænder kan både slides ved at man: 1) skærer tænderne mod hinanden (attrition), 2)ved, at der er noget mellem tænderne der slider (abrasion), som f.eks tandpasta, uvaner med at holde ting med tænderne o.s.v., og endelig 3) syreskader på tænderne (erosion).

I dag bevarer man tænderne længere end tidligere, så 1 ud af 30 har et slidt tandsæt, så det er et problem vi møder ofte på klinikken.

ad1) M.h.t. at skære tænder, er det 2 gange hyppigere at man skærer tænder om dagen end om natten. Hvis man skærer tænder om natten, aftager det med alderen , hvorimod tendensen tiltager med alderen, hvis man skærer tænder om dagen. Natlig tænder-skæren skyldes 50-60% af søvnapnø, hvor man har svært ved at trække vejret om natten og derfor vågner mange gange. Her kan man i mange tilfælde afhjælpe problemet med en snorke skinne, som vi kan lave her på klinikken. Hvis man skærer tænder om dagen, kan det skyldes luftvejsproblemer. Det kan f.eks. være hævede mandler (tonsiller). Det kan også skyldes antidepressiv medicin, hvor 60% begynder at skære tænder efter man har påbegyndt antidepressiv medicin. Der findes et præpara,t man kan tage i kombination med antidepressiv medicin, som reducerer tænderskæren til normalt niveau. Herudover kan der laves en bidskinne, som reducerer fraktur af tænder/restaureringer i tænderne med 50%. Man skal dog være opmærksom på om man har søvnapnø, da en sådan skinne vil øge søvnapnøen med 50%, her vil en snorkeskinne være løsningen.

ad2) Mange har en kombination af tænderskæren og syreskader og så stiger hastigheden af slidet markant. Syren kan komme fra maven i form af sure opstød eller opkast. Her kan tandlægen se på syreskadernes placering,om syren kommer indefra (indersiden af tænderne skades mest) eller udefra i  form af sure fødevarer/drikkevarer. En uheldig tendens er at syre i munden fremmer tænderskæren, så slidet herved øges. Man kan her behandle tænderne med en lak hver 6-9. månede for at beskytte overfladerne mod yderligere syreskader og selvfølgelig prøve at fjerne årsagen. Herudover kan man bygge tandsættet op i porcelæn, som jo ikke tager skade af syren.

Vi fik gennemgået nogle store behandlinger med meget slidte tandsæt af forskellige årsager og hvordan man genopbygger bidet. Udover det ideelle foreslag, som jo løber temmeligt meget op i pris, blev alternative foreslag gennemgået. Det vi som tandlæger skal være opmærksomme på er, at det umiddelbare problem for en klient med meget slid (f.eks. en manglende tand) ikke nødvendigvis er hovedproblemet. Her kan vi gøre opmærksom på slidet, evt komme frem til en årsag og herudfra behandle tandsættet sammenholdt med klientens ønsker. Hvis vi bare løser det umiddelbare problem (brandslukning), kan en e.v.t. senere større behandling resultere i, at behandlingen skal laves om, det er her vigtigt at se frem i tiden og i hvert fald informere om bidets tilstand generelt. Herudover skal vi være opmærksomme på begyndende slid og i så fald informere klienten om det, da vi så evt kan forebygge yderligere slid, så man helt kan undgå de store behandlinger.

Slidet starter i emaljen, som er noget hårdere end tandbenet indenunder. Kommer man først igennem emaljen, går det meget stærkere. Går slidet rigtig hurtigt, kan det resultere i nerveskader.

Rodbehandlede tænder, der ikke er blevet behandlet med krone, har 6 gange større risiko for at frakture end ikke rodbehandlede kroner.

Hvis du har mistanke om, at du skærer tænder, har problemer med syre eller andet, må du endelig spørge ved næste eftersyn.