Lone Sander, der er tandlæge med speciale i parodontose og underviser på Århus Tandlægeskole, afholdte kursus i parodontose i Glostrup. Kurset spændte over en hel dag og kom omkring alle nye tiltag og forskning indenfor parodontose behandling. Lone var meget inspirerende og gav os en masse nye værktøjer med hjem på klinikken.

Flere detaljer:

Risiko for at miste en tand med en tandkødslomme på 5 mm er 7,7 gange større end en sund tand. Risikoen stiger til 11 gange større risiko ved en tandkødslomme på 6 mm og 64 gange større ved en tandkødslomme på 7 mm. Dette er vel og mærke uden behandling. Det er derfor yderst vigtigt at opbygge et samarbejde, således at tandlægen renser, instruerer og motiverer til renhold og der holdes rent i hverdagen. Holdes tænderne ikke rene i hverdagen, etablerer de samme bakterier sig igen efter 2-8 uger og så hjælper parodontose tandrensningerne ikke.

Før i tiden forskede man meget i hvilke bakterier der fandtesi de syge tandkødslommer. Idag er man mere fokuseret på, at årsagen til, at bakterierne pludselig begynder “at spise knoglen”, skyldes ubalance i den bakteriesammensætning der findes i tandkødslommen. De bakterier der er i tandkødslommerne er en del af den bakterieflora der er i kroppen i forvejen. Det er altså ikke nye/fremmede bakterier der inficerer tandkødslommerne. 90% af kroppens celler er bakterier!. Vi kender ikke alle bakterierne og har kun identificeret nogle af dem.

Parodontose er en multifaktoriel sygdom, hvor man ikke kender alle faktorerne. De faktorer vi kender er: rygning, nedsat immunsystem (herunder sukkersyge) og genetiske faktorer.

Man kan lave en risiko vurdering udfra følgende faktorer: blødning fra tandkødslommerne, tandkødslommernes dybde, antal mistede tænder, knogletab, rygning og sygdomme. Parodontosen er et samspil mellem bakterierne, immunsystemet og vævet.

M.h.t. behandling af parodontose, er – udover parodontose tandrensningerne – den daglige opretholdelse af god mundhygiejne meget vigtig. Der er der lavet en undersøgelse, der viser at el-tandbørsten fjerner 94% af bakterierne , hvor alm. tandbørstning fjerner 75% af bakterierne, så det kunne være en rigtig god idé at invistere i en el-tandbørste. Der kan blive tale om en parodontose operation, når parodontose tandrensningen ikke er nok. Det kan være snævre tandkødslommer, knoglemangel mellem rødderne og i det hele taget tandkødslommer over 7 mm. Herudover kan det være en fordel at fjerne den syge rod på en flerrodet tand og derved bevare resten af tanden.

Et rigtig god dag med nye “værktøj” til at tage med hjem på klinikken.