Som man jo godt kan mærke, når tandlægeregningen skal betales, er tilskuddet til tandplejen væsentligt nedprioriteret, specielt de seneste år, hvor der er beskåret 300 mio kr i forbindelse med færre tilskud til hhv tandrensning og undersøgelse. Den nuværende regering har dog tilsidesat 300 mio kr til kontanthjælpsmodtagere, hvor kun ca 1/6 er blevet brugt, da man ikke har været gode til at informere om denne mulighed. Kort sagt kan kontanthjælpsmodtagere op til 25 år få dækket 100% af tandlægeregningen op til 10.000 kr med egenbetaling på 600 kr. og kontanthjælpsmodtagere over 25 år kan få dækket 2/3 af tandlægeregningen op til 10.000 kr efter egenbetaling på 800 kr. At man ikke har valgt at medtage pensionister og studerende i ordningen, er for mig en gåde.

Tilskud til tandbehandling 1980-2015:

År                                     Tilskud*)

1980                                 44,1

1985                                 32,9

1990                                 27,7

1995                                 23,3

2000                                 19,6

2005                                 18,8

2010                                 18,1

2014                                 14,6 (skøn)

2015                                 14,2 (skøn)

*) Tilskud i % af den samlede udgift til voksentandpleje.

Kilde: PTO