Behandling af sygdomme i tænder og mund giver ofte også patienterne en bedre almen sundhed – og dermed en bedre livskvalitet (kilde: Tandlægebladet). Hvis du har lyst til at vide mere om emnet, skal du bare trykke:”læs mere”, så kommer der en god artikkel fra Tandlægebladet skrevet af Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

Vores sundhedssystem er skruet sammen på en sådan måde, at man indimellem skulle tro, at politikere og myndighedspersoner ser mundhulen som et ganske særegent område, der er afsondret fra resten af kroppen.

Sådan er det naturligvis ikke. Sygdomme i tænder og mund kan påvirke resten af kroppen, og for mennesker, der har nedsat modstandskraft pga systemisk sygdom eller medicinforbrug, udgør betændelse i munden en øget risiko. F.eks. kan orale bakterier blive ført med blodet til hjertet, hvor de kan være årsag til betændelse i hjerteklapperne. Marginal parodontitis kan forværre forløbet af diabetes, og samtidig kan diabetes forværre forløbet af marginal parodontitis.

Blandt vore patienter er der større og større forståelse for, at oral sundhed er tæt forbunde med almen sundhed. Vi har i dne forløbne periode eksempelvis arbejdet godt sammen med Diabetesforeningen, patientnetværk i Kræftens Bekæmpelse og Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade om at forbedre informationen til både patienter og tandlæger.

Meget tyder desværre på, at forståelsen for sammenhængen mellem mundhulen og resten af kroppen ikke er trængt helt igennem til Christiansborg.

Det synes jeg er ærgerligt. Samfundet kan nemlig spare ganske meget på sundhedsudgifterne ved at behandle sygdomme i tænder og mund. Ifølge professor Palle Holmstrup er der f. eks. dokumentation for, at man kan opnå forbedringer af almene sygdomstilstande som f.eks diabetes ved at behandle marginal parodontitis hos patienter med en sådan sygdom.

Dertil kommer, at en amerikansk undersøgelse har vist. at udgifterne til behandling af diabetes, hjerte-kar-sygdomme og leddegigt er lavere hos patienter, der er blevet behandlet mod marginal parodontitis, end hos patienter, der er ikke har fået deres marginale parodontitis behandlet. De behandlinger, der foretages på tandklinikkerne, handler dermed ikke alene om at eliminere caries og rense dybe tandkødslommer. Behandling af sygdomme i tænder og mund giver ofte også patienterne en bedre almen sundhed – og dermed en bedre livskvalitet. Den erkendelse håber jeg snart når frem til myndighedspersoner og til de politikere, der sidder på pengekassen.

(kilde: Tandlægebladet, skrevet af Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg)