NIOM har lige foretaget en undersøgelse, der viser at med bare én enkelt antibiotika behandling, øger man antallet af resistente gener mod antibiotika. Herudover sker der en ændring af den sammensætning man har af bakterier, hvilket kan have betydning for den generelle sundhed. (kilde: NIOM nyhedsbrev)

Antibiotika resistente bakterier var skyld I 25000 dødsfald I den Europæiske Union, Norge og Island I 2007. Antibiotika resistente gener findes I naturen og sådan gener har eksisteret lang tid før antibiotikaens opfindelse. Normal floraen, eller sammensætningen af bakterier på og i kroppen, vil indeholde resistente gener hos alle og det er disse gener der ved hver antibiotika behandling fremmes, og I sidste ende kan resultere I, at antibiotikaen ikke længere har virkning. (kilde: NIOM nyhedsbrev)

Det er derfor vigtigt at vi hver gang vi udsteder antibiotika I sundhedsvæsenet har en klar indikation til brugen heraf. I klinikken vil man opleve, at vi hellere vil fjerne årsagen til betændelsen hurtigst muligt end at udstede en recept på antibiotika.