Ændring om lov om aktiv socialpolitik § 82 a

§ 82 a i lov om aktiv socialpolitik, som hidtil alene har handlet om tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, er ændret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform.

Hvad er ændret?

Fra årsskiftet er personkredsen, der kan modtage tilskud efter § 82 a, blevet udvidet til 3 grupper – mod tidligere 2:

1.18-24 årige patienter, der efter loven er berettiget til ydelser svarende til kontanthjælpsniveau. Disse patienter havde – og har fortsat – ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600,-

2.25-29 årige patienter, som modtager uddannelseshjælp efter lovens § 23, og som ikke samtidig modtager aktivitetstillæg efter lovens § 24 har fra 1. januar 2014 – som noget nyt – ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600,-, dvs. svarende til reglerne for de 18-24 årige.

3.patienter, som er 25 år eller derover, som ikke omfattes af pkt. 2, vil som hidtil kunne få tilskud til 65 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger kr. 800,-.

Det er altså primært gruppe 2 der er ændret og også gælder, hvis man modtager SU.
Spørg på klinikken hvis der er noget der skal uddybes.