Der sker meget, når unge danskere fylder 18 år og overgår fra skoletandplejen til “voksen-tandplejen”.
Zendiums undersøgelse i forbindelse med oplysningskampagnen :”Styrk Munden” viser, at hver femte unge dansker er i tvivl om vigtigheden af tandlægebesøg, mens hver tiende unge ikke børster tænder dagligt. Og det er kun 20 procent af den yngre aldersgruppe, som følger tandlægens eller tandplejerens råd om tandpleje, mens danskere i andre aldersgrupper aktivt lytter og handler efter anvisningerne.

Næsten 7 ud af 10 (68%) blandt den yngre generation mener, at tandlægebesøg generelt er for dyre, mens 3 ud af 10 (29%) bare ikke kommer afsted.

De unges “afholdenhed” er dog parakdoksalt set i lyset af , at det ifølge undersøgelsen fra Zendium netop er de unge, som går mest op i deres tænders udseende. 1 ud af 2 unge (51%) går højt op i, at deres tænder altid er rene, mens 3 ud af 10 (33%) mener, det er alfa omega at have hvide tænder. For den ældre generation (50-59 år) er det tilsvarende tal under 15%.

Med oplysningskampagnen .”Styrk Munden” og Facebook-siden af samme navn, forøger  Zendium at fange de unge danskere og fortælle om vigtigheden af god egenindsats og regelmæssige tandlægebesøg.

Husk Sygeforsikringen Danmark dækker 100% af udgifterne til undersøgelse og tandrensning op til 26 år.