Der er voksende dokumentation for, at marginal parodontitis kan spille en rolle for forløbet af medicinske sygdomme, specielt hjerte-kar-sygdomme og diabetes mellitus ( sukkersyge).

Der foreligger nu en systematisk oversigtsartikel med en meta-analyse, der viser, at en række parametre, som er knyttet til udvikling af hjerte-kar-sygdom, forbedres signifikant efter parodontalbehandling. Oversigten er baseret på 25 undersøgelser, der i alt omfatter 1748 patienter med marginal parodontitis. De forbedrede mål gælder endotelial funktion, C-reaktivt protein, IL-6 triglycerider, totalt kolesterol, HDL og glykeret hæmoglobin – alle med betydning for hjerte-kar-sygdom. Forbedringerne var mest udtalte for de patienter, der allerede havde diagnosticeret hjerte-kar-sygdom pg/eller diabetes.

Forfatterne anbefaler, at kardiologer, diabetologer og alment praktiserende læger henviser risikopatienter for at reducere risikoen for fremtidig hjerte-kar-sygdom. (kilde: Tandlægebladet)

Dette er endu en understregning af at hele kroppen “hænger sammen” og vigtigheden af at få behandlet sin prodontose, dels for tændernes- og mundhule-knoglens skyld men i allerhøjeste grad også for hele kroppens sundheds skyld.