Torsdag den 1/10 2015 var Marie på kursus hos Astra/Dentsply. Kurset blev afholdt af tandlæge og professor Palle Holmstrup, der fortalte om sammenhængen mellem parodontose, sukkersyge, rheumatoid arthritis og iskæmisk hjertesygdomme. Et meget spændende kursus med en entusiasitisk foredragsholder, der har deltaget meget aktivt i forskning på området og foretaget meget arbejde i forbindelse med at få sammenhængen belyst blandt politikkere og læger. Den sidst nævnte gruppe har været meget interesseret. Hvis du vil læse mere om sammenhængen kommer det i det følgende:

Parodontitis betydning for medicinske sygdomme

Der gennemføres i disse år en del undersøgelser, der peger på en sammenhæng mellem marginal parodontitis og medicinske sygdomme. I særlig fokus er:

a. hjerte-karsygdom,

b. diabetes mellitus og

c. reumatoid arthritis.

Ad a. Der er mulighed for en medvirken af bakterier fra parodontiet, som kan medføre bakteriæmi ved hverdagsprocedurer som tandbørstning, flosning og tygning. Ved bakteriæmien kan bakterier fra mundhulen sprede sig til andre dele af organismen, herunder til ateromatøse plaks i koronaarterierne, hvor de kan medvirke til ustabilt aterom. Desuden kan inflammationen i parodontiet medføre frisætning af inflammationsmediatorer, specielt IL-1, IL-6 og TNF-α, der alle ved spill-over til blodbanen kan fremme inflammation andre steder, herunder i plaks i koronararterierne.

Ad b. Det er velkendt, at ukontrolleret diabetes kan medføre øget tilbøjelighed til udvikling af fæstetab. Specielt tænkes forhøjet blodsukker at medvirke til øget produktion af Advanced Glycation Endproducts, der indebærer ændrede funktioner af celler med talrige effekter, herunder ændringer af immunreaktioner. Omvendt medfører parodontitis, som nævnt ovenfor, forøget produktion af bl.a. TNF-α, som kan indebære øget insulinresistens, med nedsat glukosetolerance til følge.

Ad c. Reumatoid artrit og marginal parodontitis er to sygdomme med flere lighedspunkter. De er begge kronisk inflammatorisk betingede lidelser med nedbrydning af kollagen og knogle til følge. Undersøgelser peger på, at patienter med reumatoid artrit har øget risiko for udvikling af fæstetab, og omvendt er der tegn på, at parodontitis også kan forværre forløbet af reumatoid artrit. Årsagen hertil er muligvis, at Porphyromonas gingivalis som den eneste hidtil kendte bakterie producerer et enzym, der er i stand til at citrullinere proteiner med en efterfølgende autoimmunreaktion til følge.

Palle Holmstrup

Fra 1988 professor og afdelingsleder, Afdeling for Parodontologi, og fra 2013 også afdelingsleder for Afd. for Oral Kirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet. Fra 2010 sektionsleder, Odontologisk Institut og fra 2014 medlem af instituttets ledelsesteam. Også professor og afdelingsleder ved Afdeling for Parodontologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet 2008-12, nu adjungeret professor sammesteds. Ph.d. 1976, Specialtandlæge i kæbekirurgi, 1983. Dr.odont. 1985. 10 år på Afd. tand-mund- og kæbekirurgi, Rigshospitalet. Æresdoktor ved Sahlgrenska Akademi, Göteborgs Universitet 2005. Tandlægeforeningens Sundhedspris 2007. Æresmedlem af Tandlægeforeningen 2011. Medlem af Videnskabsministeriets Udvalg Vedr. Videnskabelig Uredelighed, Udvalget for Sundhedsvidenskabelig Forskning 2006-14. Præsident for Scandinavian Society of Periodontology 2003-06 og fra 2013 og fra 2009 formand for Dansk Selskab for Parodontologi. Redaktør af Aktuel Nordisk Odontologi fra 2001, chefredaktør af Oral Health and Preventive Dentistry 2002-14 og af Acta Odontologica Scandinavica fra 2014. Postgraduate foredrag med mere end 430 kurser, seminarer og gæsteforelæsninger i ind- og udland. Aktuel forskning om forholdet mellem marginal parodontitis og systemiske sygdomme. 250 publikationer i nationale og internationale tidsskrifter og lærebøger. H – indeks: 38 .