På baggrund af Sundhedsministerens forslag om at lade tilskuddet til KDF bortfalde fra 15. juli i år har Tandlægeforeningen netop udsendt følgende pressemeddelelse:

På baggrund af Sundhedsministerens forslag om at lade tilskuddet til KDF bortfalde fra 15. juli i år har Tandlægeforeningen netop udsendt følgende pressemeddelelse:

Sommerferienyhed fra sundhedsministeren: Det bliver dyrere at gå til tandlæge

Prisstigning rammer især de unge – skal betale 185 % mere

Mens danskerne er optaget af studenterfester og ferieforberedelser, er sundhedsminister Astrid Krag i al diskretion godt i gang med at gøre det dyrere at gå til tandlæge. Uden nogen forudgående åben politisk debat vil Astrid Krag forhøje prisen for kontrol efter undersøgelse hos tandlægen med helt op til 185 %.

Sundhedsministeren vil fjerne det offentlige tilskud til den ydelse, der i fagsproget kaldes ”kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse”. Ydelsen gives til stort set alle de voksne danskere, der går til tandlæge mere end én gang om året. Hvis Astrid Krag fastholder at fjerne tilskuddet, vil prisen for den berørte kontrolydelse stige med 67 % for alle, der er fyldt 26 år, mens prisen for de 18-25-årige stiger med 185 %.

Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg er rasende over det, han kalder luskeri fra sundhedsministerens side.

– Vi tager afstand fra, at patienternes egenbetaling hos tandlægen stiger igen. Brugerbetalingen er rigeligt høj i forvejen, og den rammer socialt skævt. Men dertil kommer, at ministeren forsøger at liste disse prisstigninger igennem midt i sommerferien. Det kan vi slet ikke acceptere. Og jeg kan ikke sige mig fri for at få den tanke, at Astrid Krag prøver at gennemføre prisstigningerne diskret, så der ikke rigtig er nogen, der opdager dem, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

Tandlægeformanden henviser til, at prisstigningerne efter planen skal træde i kraft den 15. juli. Han forstår ikke sundhedsministerens hastværk, for Sundhedsstyrelsen er på vej med nye retningslinjer for, hvor ofte man skal indkaldes til tandlæge.

– Selv om retningslinjerne først forventes klar den 1. oktober, ved vi allerede nu, at de vil pege på, at nogle patienter skal gå til tandlæge sjældnere end i dag, mens andre skal gå til tandlæge oftere. Alt i alt vil den samlede udgift være mindst den samme som i dag. Hvis vi skal blive ved med at have de sunde tænder, vi kender til i Danmark, er det derfor ikke løsningen at gøre det dyrere at blive tjekket hos tandlægen. Hvis folk går til tandlæge sjældnere end nødvendigt, vil konsekvensen blive, at flere skal have boret i tænderne for at få behandlet tandsygdomme, der kunne have været taget i opløbet. Og jeg kan slet ikke forstå, at ministeren rammer de unge, for det er netop dem, der har allermest brug for at blive motiveret til at huske eftersynene på tandklinikken. Mange unge har syreskader på tandemaljen, og situationen er ikke blevet bedre af, at regeringen har sat afgiften på læskedrikke ned, pointerer Freddie Sloth-Lisbjerg og tilføjer:

– Det kommer bag på mig, at det åbenbart er regeringens politik at øge brugerbetalingen inden for sundhedsvæsenet. Regeringen har givet udtryk for, at den vil bekæmpe ulighed i sundhed, men nu forringer den vilkårene for bl.a. dårligt stillede pensionister og psykisk syge, der har tandproblemer som følge af deres medicinforbrug. Jeg er bekymret ikke alene for tandsundheden, men også for folkesundheden, for det er dokumenteret, at der er sammenhæng mellem sygdomme i tænder og mund og sygdomme i resten af kroppen. Vi foreslår nu sundhedsministeren at tage planerne om prisstigningerne helt af bordet, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

FAKTA:

Ydelsen ”kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse” udføres 1,7 mio. gange om året.

Ved en fjernelse af det offentlige tilskud til ydelsen stiger prisen fra 122,47 kr. til 204,12 kr. for alle, der er fyldt 26 år. For de 18-25-årige stiger prisen fra 71,44 kr. til 204,12 kr.

Kilde: Tandlægeforeningens hjemmeside