I J. Periodontol aug. 2017 er der publiceret et lille studie, hvor 128 implantatbæerer blev delt i 3 lige store grupper. En cigaret rygende, en vandpiberygende og en ikke rygende gruppe. Grupperne blev sammenlignet på inflammation og fæstetab omkring implantaterne. Resultatet viste mere inflammation og mere fæstetab hos rygere – uanset om det var vandpibe eller cigaretter – end hos ikke rygerne.