Hvis man vil reducere risikoen for udvikling af caries, bør sukkerindtaget højst udgøre 3 % af det totale daglige energi-indtag. Det konkluderer en artikel, som er publiceret i BMC Public Health og gengivet i det amerikanske JADA. WHO tilråder i nuværende guidelines, at sukker maksimalt udgør 10% af det daglige energiindtag, men det nye studie anslår, at man bør sætte en maksimumsgrænse på 5% med en målsætning om at begrænse det til mindre end 3%.
Engelske forskere har undersøgt effekten fa sukkerindtag på udviklingen af caries ved at sammenligne udviklingen af tandsundhed og sammenhængen med kost i lande, hvor sukkerindtaget har ændret sig efter almene kostomstillinger eller pga restriktioner fx i forbindelse med krig.
Man fandt generelt, at voksne havde mere caries end børn. Og man fandt, at carieshyppigheden steg dramatisk, når sukkerindtaget steg 10% af det daglige energiindtag. Hos børn blev cariesprævalensen fordoblet, når sukkerindtaget steg fra 0% til 5%, og stigningen fortsatte med højere sukkerforbrug.
kilde: Tandlægebladet
Ikke helt så overraskende, men alligevel mht hvor lille øgning af sukkerindtag der skal til før man kan se en øgning af huller i tænderne.