Som bekendt er det offentlige tilskud til KDF med virkning fra 15. juli i år bortfaldet.
Sygeforsikring “danmark” har i forlængelse heraf meddelt Tandlægeforeningen, at man har besluttet på uændrede vilkår at yde tilskud med 56 kr. til KDF over 25 år og med 100% til patienter på 18-25 år.

Som bekendt er det offentlige tilskud til KDF med virkning fra 15. juli i år bortfaldet.
Sygeforsikring “Danmark” har i forlængelse heraf meddelt Tandlægeforeningen, at man har besluttet på uændrede vilkår at yde tilskud med 56 kr. til KDF over 25 år og med 100% til patienter på 18-25 år.