Lungebetændelse hos ældre kan forebygges billigt og effektivt gennem indsats for bedre mundhygiejne på plejecentre, viser evaluering af projekt i Københavns Kommune. Det skriver Tandlægebladet.

Omkring 500 indlæggelser for lungebetændelse kan undgås hvert år, hvis ældre på landets plejecentre får forbedret deres mundhygiejne. Og da mindst hver femte af indlæggelserne ender med, at patienten mister livet, kan effektive mundplejeprogrammer potentielt redde omkring 100 liv om året. Det anslår overtandlæge Børge Hede fra omsorgstandplejen i Københavns Kommune. Han står bag projektet, hvor personalet på fem plejecentre i kommunen er blevet oplært af klinikassistenter i at hjælpe beboerne med mundplejen. Projektet har vist så markante forbedringer af tandsundheden, at Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at rulle det ud til samtlige plejecentre i kommunen. Og det er en rigtig god beslutning, mener Børge Hede. – Mangelfuld mundhygiejne hos plejekrævende ældre er et alment og veldokumenteret sundhedsproblem, der kan føre til massiv udvikling af tandsygdomme og kan være medvirkende årsag til alvorlige sygdomme som fx lungebetændelse, fortæller han.

Stigende problem
Ifølge Børge Hede vil de ældres behov for hjælp til tandplejen kun stige i fremtiden. Danskerne lever længere og længere, og da flere ældre samtidig bevarer et naturligt tandsæt, vil der være et større behov for hjælp til den daglige hjemmetandpleje. Det er især de svageste ældre med dysfagi (tygge- og synkebesvær), som har en forhøjet risiko for lungebetændelse, når mundhygiejnen er dårlig. Jens Højgaard, souschef hos Ældre Sagen, fortæller, at to tredjedele af de ældre på plejehjem er demente i større eller mindre omfang, hvilket gør det sværere at holde mundhygiejnen ved lige. Samtidig kan fysiske skavanker spille ind på den motorik, der skal til for at kunne børste tænderne ordentligt, siger han.

Tandbørstning nedprioriteres
Sektorformand for Social og Sundhed i FOA, Karen Stæhr, mener, at der er et stort behov på plejecentrene for at opruste de ansattes viden og kompetencer indenfor mundhygiejne. Hun vurderer, at tandbørstning er en opgave, der ofte kommer nederst på listen i en presset hverdag. Tidligere undersøgelser blandt FOA’s medlemmer viser samtidig, at plejepersonale opfatter munden som et meget intimt område at arbejde med. – Det er nok forbundet med en vis blufærdighed. Måske fordi man er meget tæt på og meget i øjenhøjde med den ældre, forklarer hun og roser samtidig Københavns Kommune for at gå forrest på området. – Det vigtigste er en højere livskvalitet for de ældre borgere. Når de ældre får bedre tandsundhed, vil det både få betydning for deres sociale liv og for, at de spiser mere og sundere, siger hun.

Kan spare 20 mio. årligt
Alene i København bliver 422 ældre plejehjemsbeboere indlagt på hospitalet med lungebetændelse på et år, viser tal fra 2010. Ganger man det tal op, så det dækker hele landet, bliver det til godt 5.000 årlige indlæggelser. Undersøgelser viser, at hver 10. af disse kan forebygges ved effektive mundplejeprogrammer, fortæller Børge Hede. På landsplan vil det betyde en besparelse på godt 20 mio. kr. som følge af færre indlæggelser. Han vurderer samtidig, at det vil koste 30-35 mio. kr. at gennemføre et mundplejeprogram på plejecentre i hele landet.

Opbakning til projektet
Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, støtter også op om projektet. – Vi vil have, at plejehjemsbeboere har ret til en individuel tand- og mundplejeplan, som Sundhedsministeriet har opfordret til. Derudover anbefaler vi, at plejehjem får tilknyttet tandplejefagligt personale, der skal undervise personalet i tandbørstning og hjælpe beboerne med tandbørstning, siger han. Formanden for Tandlægeforeningen, Freddie Sloth-Lisbjerg, er ligeledes begejstret for projektet og opfordrer andre kommuner til at følge trop. – Denne indsats demonstrerer, at forebyggelse kan redde liv, og jeg håber derfor, at andre kommuner vil lade sig inspirere af projektet, siger han.

Mundplejeprogrammet skal foreløbig implementeres over en fireårig periode på samtlige plejecentre i Københavns Kommune – i alt ca. 3.600 beboere.
Kilde: Tandlægebladet