En effektiv behandling af den farlige snorken, søvnapnø, der kan medføre alvorlige sygdomme, kan være snorkeskinner, som er specialfremstillet af tandlægen.
Det er ikke alle tandlæger der laver dem, men vi har efterhånden lavet dem i mange år med stor succes. Vi har nu to typer skinner at vælge mellem. Lav en aftale på klinikken, så kan vi fortælle meget mere om behandlingen.

Flere hundredtusinde danskere lider af søvnapnø, og hovedparten ved det ikke, selvom lidelsen ofte har en markant negativ effekt på både helbredstilstand og livskvalitet. Når søvnapnø-ramte så kommer i behandling er den mest udbredte metode CPAP-masken, som ret mange har problemer med at anvende. I de senere år er der kommet et stærkt alternativ, nemlig snorkeskinner, som forskning har vist virker og rent faktisk kan hjælpe mange. Men i modsætning til f.eks. Sverige, så er denne behandling ikke gratis herhjemme.

Snorkeskinner virker

– Der har ikke tidligere rigtigt været tradition for behandling med snorkeskinne herhjemme, selvom der er international dokumentation for, at skinnen har en særdeles positiv effekt på flere typer patienter med søvnapnø, siger tandlæge Lillian Marcussen, Kæbekirurgisk Afdeling på OUH.

Hun står bag et stort forskningsprojekt, og de foreløbige erfaringer tyder på, at snorkeskinner ikke bare har en positiv effekt på søvnapnø, men også forbedrer diabetikeres blodsukkerniveau (hHbA1c-værdier) og virker sænkende på for højt blodtryk.

Søvnapnø som sygdomsmarkør

Lillian Marcussen har arbejdet med snorkeprojektet i adskillige år for at beskrive og dokumentere, hvordan afdelingens behandling med snorkeskinner påvirker patienternes livskvalitet. Samtidig belyser projektet de praktiske erfaringer med søvnapnø som en sygdomsmarkør for andre lidelser; for eksempel diabetes 2.

– Livsstil og søvnapnø kører ofte i en ond cirkel. Vores tese er, at søvnapnøen øger risikoen for overvægt, fordi den gør én træt og uoplagt, så man er mere tilbøjelig til at køre chokolade og andre søde sager ind for at blive kvikket op. Det øger risikoen for diabetes med den bivirkning, at søvnapnøen forværres yderligere, siger Lillian Marcussen.

Snorkeskinner bør ikke stå alene

Lillian Marcussen har i sit forskningsprojekt haft overtandlæge Torben Thygesen, Kæbekirurgisk Afdeling OUH, som projektvejleder.

Han vurderer, at brugen af snorkeskinne skal ses som et supplement til andre typer behandling.

– Søvnapnø indgår ofte i et konglomerat af andre lidelser såsom diabetes, overvægt, søvnforstyrrelser og for højt blodtryk. Derfor kan behandling med snorkeskinner sjældent stå alene, og vi arbejder da også tæt sammen på tværs af specialer med lungemedicinere og endokrinologer, siger Torben Thygesen.

Både Torben Thygesen og Lillian Marcussen håber, at den intensive forskning kan være med til at udbrede snorkeskinnen i behandlingen af søvnapnø i Danmark.

Stor interesse blandt praktiserende tandlæger

Der har længe været stor interesse fra tandlæger for at kunne tilbyde snorkeskinner til deres patienter. Og Lilian Marcussen har haft adskillige tandlæger på kursus i fremstilling af snorkeskinner og diagnostik af følgesygdomme i forbindelse med søvnapnø.

De praktiserende tandlægers interesse for snorkeskinner og søvnapnø kan ifølge Lillian Marcussen og Torben Thygesen vise sig at blive en stor sundhedspolitisk gevinst.

– Folk går regelmæssigt til kontrol hos tandlægen, selv om de ikke føler sig syge, og det betyder, at tandlæger med fokus på søvnapnø kan opfange symptomer på livsstilssygdomme meget tidligt, konstaterer Lillian Marcussen.

Tandlæger uddannes i søvnlidelsr

Lillian Marcussens forskning understøttes af mange studier over hele verden – f.eks. et, der er udført af The Australian Sleep Health Foundation, som viste, at 45 pct. af alle voksne i Australien har søvnproblemer, som kan være medvirkende til at forringe deres generelle helbred og evnen til at fungere i en normal hverdag.

Søvnlab.dk er en sammenslutning af tandlæger i hele Danmark, og de har alle en fælles faglig passion for behandling af søvnlidelser.

De medvirkende tandlæger har taget en efteruddannelse inden for Dental Søvn Medicin og er f.eks. alle akkrediteret af universitetet i Antwerpen. Det betyder, at man som patient hos Søvnlab.dk er sikker på en behandling på højeste niveau i Danmark. Søvnlab.dk arbejder kun med videnskabeligt dokumenterede metoder og produkter og giver også garanti for behandlingen. Det betyder, at hvis behandlingen ikke virker for dig, så får du dine penge tilbage.

Som noget helt specielt arbejder Søvnlab.dk med accoustisk pharyngometri som de eneste herhjemme – det betyder, at tandlægerne har et apparat, der sender lydbølger ind gennem patientens mund, og på den måde kan de måle, hvor i luftvejene problemet sidder – og dermed kan de sætte ind med en effektiv og målrettet behandling.

På Dansk Søvnapnø Forenings hjemmeside, www.snorker.dk kan du se, hvilke tandlæger, der tilbyder behandling af søvnlidelser/apnø – og fremstiller snorkeskinner.

Du kan også få yderligere oplysninger på www.ouh.dk og www.søvnlab.dk.