Artiklen konkluderer, at tandtab havde en uafhængig sammenhæng med fysisk og kognitiv aldring.
(kilde: Tandlægebladet 2015)

Tandtab kan være et tidligt tegn på hurtigere alderssvækkelse. Det konkluderer en artikel i tidsskriftet Journal of the American Geriatics Society. En undersøgelse af flere end 3000 personer over 60 år har vist, at personer uden tænder klarer hukommelsestests dårligere end personer med tænder. De tandløse havde i samme undersøgelse dårligere fysisk formåen (målt ved ganghastighed), og målt over én kam klarede de tandløse sig 10% dårligere end folk med tænder. Sammenhængen var tydeligst hos personer i 60. til 74- års alderen, og den var til stede, selv efter at forskerne “rensede” sammenhængen for en lang række faktorer som fx sociodemografikse forhold, kendte helbredsproblemer og rygning.