Jeg skriver til dig, fordi jeg har den store glæde at fortælle, at jeg med virkning fra den 1. januar
2023 har optaget tandlæge Sahar Fallah som medejer af DinTand.
Jeg glæder mig til sammen med Sahar at videreføre klinikken sammen med alle de øvrige dygtige
medarbejdere på klinikken, som du kender i dag. Vi håber således, at du trygt vil lade os fortsætte
med at passe på dine tænder i årene fremover.
Lovgivningen kræver dog, at du senest den 30/12 2022 give dit samtykke til, at din journal må blive
overdraget til vores nye fælles virksomhed for, at du kan fortsætte på klinikken.
Du vil modtage en SMS hvor du kan trykke på et link og dermed give dit samtykke, eller henvende
dig på klinikken, så noterer vi det i din journal.
Hvis du ikke svarer, eller hvis du ikke ønsker at fortsætte som patient på klinikken, vil din
patientjournal blive overdraget til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal i så fald selv rette
henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du ønsker at få din journal udleveret til en
anden tandlæge.
Jeg anbefaler derfor, at du siger ja til at fortsætte på klinikken. Hvis du senere ønsker at skifte
tandlæge, vil din nye tandlæge nemt kunne få udleveret din journal fra os.
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har spørgsmål til
ovenstående.
Med venlig hilsen

Tandlæge Marie Damsbo Grau