Flere og flere unge i 20érne får huller i tænderne. Det mener tandlæge Reiff Furdal fra Odense og kalder det paradoksalt, for børn har utroligt gode tænder. Men når de når slutningen af teenageårene, og forældre og andre ikke længere minder dem om tandbørstning, er der så meget andet, siger Reiff Furdal. Det spiller også en rolle, at fødevarer med sukker er blevet langt mere tilgængelige, tilføjer han. (kilde: Tandlægebladet).
Hertil kan tilføjes, at det ikke er nogen nyhed, at der er færre der besøger tandlægen, fra man går ud af børnetandplejen til man er godt oppe i 20érne. Årsagen til henvendelsen er her desværre ofte smerter og vi ser nogle med en del huller. Sundhedsstyrrelsen har forsøgt at gøre noget ved det med en lavere egenbetaling, således at undersøgelsen er billigere hvis man er under 25 år.