klik venligst videre i “læs mere”

VIKINGER MED FILEDE FORTÆNDER

Vikingerne var mere forfængelige, end vi normalt forestiller os. Man ved, at de redte deres hår, og at de strøg deres tøj med varme sten, og nye fund tyder endog på, at vikingerne undertiden fik udført en primitiv form for tandpleje. I en ca. 1.000 år gammel massegrav i Dorset, England, har man for nylig fundet et mandskranium med flere parallelle furer på overkæbeincisivernes facialflader. Furerne, der strækker sig ind i dentinen, er ikke udtryk for sygdom, men er tydeligvis resultatet af en omhyggelig, håndværksmæssig bearbejdning. Man kender ikke årsagen til beslibningerne, men det må have krævet en høj smertetærskel at underkaste sig langvarig præparation med håndinstrumenter uden lokalbedøvelse.

Kommentar ved ekstern lektor, mag.scient., lic.med. Pia Bennike, Saxo Instituttet, Københavns Universitet:
– Også fra Danmark og Sverige kendes kranier med tandmutilationer. Altid kun på mandskranier og kun fra vikingetiden. Fundet fra England passer således med det skandinaviske mønster og kan bekræfte vikingernes tilstedeværelse i England. Danske kranier med de horisontale tandfurer på fortænderne kan tælles på en hånd og stammer fra både Fyn og Sjælland. Fortændernes tandslid hos voksne vikinger var dog så markant i Danmark, at det meste af kronen hurtigt blev slidt ned og dermed også eventuelle tandfurer. Hvorfor vikingerne har udført disse tandmutilationer, vides ikke, men det må have været for at markere noget. Fx at man hørte til en særlig gruppe. Det kan så være, at man tilhørte en fornem slægt, en profession, eller at man var slave. Gravene viser ikke et klart billede af, hvem de var. Forskellige former for tandmutilationer kendes fra andre steder i verden, især fra fortidens Sydamerika, men også fra Afrika. Dette viser, at tendensen med at bruge fortænderne til at markere en status eller for at pynte sig næsten forekom globalt og til mange tider. Undertiden er der isat perler eller guld. Hvorvidt vikingemændenes tandfurer har været farvede med noget, har man ikke kunnet påvise.

Pacey L. Viking teeth offer insight into cultural status. Brit Dent J 2014;216:445.